• Instagram
  • Facebook
  • Linkedin
  • WhatsApp

Akım Yoğunluğu

İletkenin 1 mm2 lik kesitinden geçen elektrik akımına elektrik akım yoğunluğu denir. Akım yoğunluk birimi amper/milimetrekaredir (A/ mm2 ). Akım yoğunluğu genellikle J harfi ile gösterilir. Bir iletkenin kesiti, iletkenin yarıçapının karesi ve pi sayısının çarpımıyla bulunur ve S = p.r2 şeklinde ifade edilir.

Etiketler: Dugan Enerji

Dugan Global