Dugan Laboratuvar

Yağlar, çeşitli nedenlerden dolayı kirlenir, bozulur veya yaşlanarak özelliklerini kaybeder ve görevini tam olarak yapamaz. Bu durumdaki yağlar, temas ettiği malzemeye zarar verir ve elektriksel izolasyon zayıflar. Bu nedenle trafo yağları; taşıma, depolama ve işletmede kaldığı sürece düzenli olarak denetim altında tutulmalıdır.

Trafo ve diğer elektrik donanımdan, periyodik olarak yağ örnekleri alınıp ölçümlerin yapılması gerekir. Trafonun güvenli, verimli, sürekli çalışabilmesi ve işletme ömrünün uzun olması, bu testlerin rutin şekilde yapılmasına bağlıdır.

Trafo yalıtım yağı üzerinde bir dizi fiziksel, kimyasal ve elektriksel testler yapılarak; kirlenmenin ve yaşlanmanın boyutu gözlenebilir. Aynı zamanda gelişmekte olan trafo arızaları, yağda çözünmüş gaz analizi yöntemiyle izlenebilir. Bu bilimsel yöntemler sayesinde, trafo veya donanımdaki çok küçük boyutlu olaylar, henüz ciddi arızalara yol açmadan gerekli önlemler zamanında alınır.

Böylece arızanın yol açabileceği program dışı elektrik kesintileri önlenerek ekonomik zararın ve diğer hasarların en düşük düzeyde kalması sağlanır. Bir sistemi güvenli, verimli ve de sürekli şekilde işletebilmek için, düzenli olarak test ve kontrolleri yapılarak devamlı izlenmesi gerekir.

Yağ Kimyasal Ve Elektriksel Testleri

Power Factor Testi
Delinme Dayanımı Testi
Su Miktarı Testi
Asidite Testi
İç Yüzey Gerilim Testi
Renk ve Görünüş Testi
Özgül Yoğunluk Testi
Parlama Noktası Testi


Yağda Çözünmüş Gaz Numunesinin Alınması

Metan (CH4)
Hidrojen (H2)
Karbondioksit (CO2)
Karbonmonoksit (CO)
Etilen (C2H4)
Etan (C2H6)
Asetilen (C2H2)
Oksijen (O2)
Azot (N2)
Toplam Çözünmüş Gaz (ppm)
Toplam Çözünmüş Gaz (%)
Toplam Yanıcı Gaz (ppm)
Toplam Yanıcı Gaz (%)

Trafo Yağı


Trafo Yağı Test Laboratuvarları için Kaynak Yönetimi, İş Süreci ve İş Akışı Yönetim Sistemi. Transformatör sağlığının izlenmesiyle uğraşan Ajanslar ve Kamu Hizmetleri için en uygun.

Dugan Enerji Trafo Yağı Laboratuvarı Bilgi Yönetim Sistemi, Trafo Yağı ve ilgili Ürün Test Laboratuvarları için tamamen web tabanlı, yüksek düzeyde yapılandırılabilir, esnek bir çözümdür. Kriti LIMS, Test Labs Toplam İş Süreci ve İş Akışı Otomasyonu faaliyetleriyle ilgilenir. Çözüm, Test faaliyetlerinin işlevlerini ve prosedürlerini yönetir. Numune Çizelgeleme, Numune Rezervasyon, Takip, Test, Kalite Kontrol, Ar-Ge, Test Raporu Yazdırma, Online Test Raporu Oluşturma, Faturalama, Muhasebe, MIS ve İş Zekası Modülü. Bulut tabanlı çözümler, birden çok Laboratuar, Kurum ve şube Laboratuvarı yapılandırmak için de mevcuttur.
Trafo Yağı Analiz ve Laboratuvar Hizmetleri
Müşterilere Transformatörün Yağını Analiz Eden Eksiksiz Bir Test Programı Sunuyoruz
Dugan Enerji, 2006 yılından beri iş dünyasına yüksek gerilim hizmetleri sağlamaktadır. Transformatörler dahil tüm yüksek voltajla ilgili ekipmanları anladığımızdan, transformatör hizmetlerimizi yeni bir seviyeye taşıdık. Eksiksiz bir önleyici bakım programının bir parçası olarak, periyodik yağ analizi, güç transformatörlerinin durumunu izler ve ciddi oranlara ulaşmadan sorunları tespit eder.

Dugan Enerji, elde edilen her numune üzerinde farklı fiziksel testler gerçekleştirerek kontaminasyonu, oksidasyonu ve artan sıvı sıcaklıklarını teşhis eder. Yağda daha önce bahsedilen koşullar mevcut olduğunda, akışkan bozulur ve transformatörü yalıtmak ve soğutmak için tam potansiyelini kaybeder.


TRAFO YAĞ ANALİZ TESTLERİ & LABORATUVAR HİZMETLERİ


Bu testler, yağın bir yalıtkan ve soğutucu olarak düzgün bir şekilde işlev görme kabiliyetini belirler ve mümkün olan en erken aşamada yeni başlayan arızaları tanımlar.

  • Çözünmüş Gaz Analizi - DGA
  • Yalıtkan madde arızası
  • Nem ve Su İçeriği - Karl Fischer Yöntemi
  • PCB - Poliklorlu Bifenil
  • Asitlik
  • Özgül Ağırlık - Gerçek Yoğunluk
  • Renk
  • Arayüzey Gerilimi

SAHADA YAĞ ÖRNEKLEME

Örnekleri toplamak ve göndermek kolaydır. Müşterilerimizin numuneleri bize gönderme veya Dugan Enerji Mühendislerinin tesislerinden numune alma seçenekleri vardır.

Personeliniz tarafından numuneler alınırsa, numuneyi uygun şekilde çıkarmak ve göndermek için gerekli ekipmanı sağlayacağız. Numuneleri aldıktan sonra 48 saat içinde sonuçlar size e-posta ile gönderilir ve istenirse basılı kopyalar da size gönderilebilir. Acil sonuçlara ihtiyaç duyulursa, aynı gün içinde telefonla arayabilir veya e-posta ile gönderebiliriz.

YALITIM YAĞ FİLTRASYONU VE DEĞİŞİMİ

Dugan Enerji, piyasadaki en iyi filtreleri ve filtreleme sistemini kullanır. Yağda asılı kalan karbon, su ve kirletici maddeleri gidermek için trafo yağını filtreleyebiliyoruz. Yağın filtreleme işlemi, yalıtım özelliklerini artırır ve transformatörünüzün veya kademe değiştiricinizin ömrünü uzatır. Filtreleme sistemimiz, nemi ve zarar veren parçacıkları tek bir mikrona (1 µm) kadar uzaklaştırabilir. Ayrıca gerekirse transformatörünüzün yağını tamamen boşaltabilir ve değiştirebiliriz.

 

 
 
 
HİZMETLERİMİZ
Trafo Yağ Ve Gaz Numuneleri Alma
Trafo Yağ Ve Gaz Numuneleri Alma
Yağ Testleri (Fiziksel, Kimyasal ve Elektriksel)
Yağ Testleri (Fiziksel, Kimyasal ve Elektriksel)
Yağda Çözünmüş Gaz Analizi (DGA)
Yağda Çözünmüş Gaz Analizi (DGA)

Yüksek gerilimli elektrik donanımının test, bakım, montaj ve devreye alma işlerinde çözüm ortağınız; DUGAN ENERJİ.