• Instagram
  • Facebook
  • Linkedin
  • WhatsApp

DC İzolasyon Direnci Testi Nedir?

Bir elektrik teçhizatının yalıtım direnci, yalıtım sisteminin doğru akımının (DC) akmasına karşı gösterdiği direnç olarak tanımlanabilir. Yalıtım direncinin ölçülebilmesi amacıyla geliştirilen izolasyon direnci test cihazları kilovolt seviyesinde doğru gerilim uygulayarak yüksek direnç değerleri ölçerler.

Test bağlantıları yapılırken olası bir izolasyon hasarı meydana gelmemesi için teçhizatın izolasyon gerilim seviyesi mutlaka kontrol edilmeli, test gerilimi bu değerde göz önünde bulundurularak seçilmelidir.

DC izolasyon direnci testi ekipmanların izolasyon  arıza tespitinde önemli bir testtir.Kontrol testlerinde işletme güvenliği ve ekipmanların uzun ömürlü çalışması için mutlaka yapılmalıdır.

Etiketler: Dugan Enerji

Dugan Global