• Instagram
  • Facebook
  • Linkedin
  • WhatsApp

Kaynak -Üreteç Nedir?

Herhangi bir enerjiyi (Mekanik, ısı, kimyasal ) elektrik enerjisine çeviren  devre elemanlarına üreteç-kaynak denir. Bu elektrik enerjisini iki nokta arasında sürekli bir potansiyel fark oluşturarak gerçekleştirir. Bu hareketi sağlayan elemanlar elektronlardır. Üreteç, elektronların hareket devamlılığını sağlayan elemandır. Birim yükün devreyi tamamen dolaşabilmesi için üretecin ürettiği enerjiye, o üretecin elektromotor kuvveti denir. Üreteçler birbirine seri bağlanacağı gibi, paralel olarak da bağlanır.

Üretecin seri bağlanma sebebi; Gerilimi arttırmak için bağlanır. 

Üretecin paralel bağlanma sebebi; Bir devrede akımın daha uzun sürede geçmesini sağlama yani akım sağlama kapasitesini arttırmak için bağlanılır. 


Etiketler: Dugan Enerji

Dugan Global