Hakkımızda

Yüksek gerilimli elektrik donanımının test, bakım, montaj ve devreye alma işlerinde çözüm ortağınız; Dugan Enerji.
 
Firmamız elektrik iletim ve dağıtım sistemindeki, generator, trafo ve teçhizatının testlerini, bakımını, montajını ve devreye alma işlerini başarıyla yürütmektedir.
 
FAALİYETLERİMİZ 

  • Trafo İzolasyon yağı testleri (fiziksel, kimyasal ve elektriksel)
  • Gaz analizi (DGA) ve arıza yorumu 
  • Trafo ile donanımının bakım ve onarım işleri
  • Trafo ve donanımının temini
  • Koruma ve kontrol röle testleri
  • Montaj, test ve devreye alma işleri
  • Büyük merkezlerin topraklama dirençlerini SELVAZ metoduna uygun olarak ölçülmesi ve raporlanması 
  • Koruma ,işletme ve paratoner topraklama dirençlerinin ölçülmesi ve raporlanması
  • Mühendislik ve müşavirlik hizmetleri
  • Eğitim hizmetleri

 
 
Fabrika, İşletme ve enerji üretim merkezlerinde bulunan yüksek gerilimli (Y.G.) sistemlerde kullanılan Generatör, Transformatör ve her türlü elektrik donanımı, işletmeye alınmadan önce ve işletme sırasında belrli periyotlarla mutlaka test ve kontrol edilmelidir. Bu durum sorunlu donanımın işletmeye alınmasını önler. Ayrıca işletmede küçük boyutlu olaylar, çok ciddi arızalara henüz dönüşmeden gerekli önlemler zamanında alınabilir. Aynı zamanda, arızanın neden olacağı plansız elektrik kesintilerinin, sisteme verdiği hasarların, zaman kaybının ve ekonomik zararların en düşük düzeyde kalması sağlanır. 
 
Kumanda ve koruma sistemlerinde gerekli kontrollerin ve ayarların yapılması oldukça önemlidir. Donanımın güvenli çalişması açısından koruma sıstemı ve DC yardımcı gerilimin devamlılığı çok önem arz etmektedir.

Koruma,İşletme ve parafudr topraklama sisteminde, ölçümlerin ve kontrollerin zamanında yapılması işletme ve iş güvenliği açısından da çok yararlı olacaktır.
 
Testler ve kontroller, standartların öngördüğü yöntemlerle firmamızca yapılmakta ve yorumlanmaktadır. Ölçüm sonuçları normal limitlerin dışında çıkması durumunda,  olası arıza ve olumsuzluklar belirlenerek çözüm önerileri bir rapor halinde sunulmaktadır.
 
Yukarıda başlıklar halinde verilen testler, kontroller ve hizmetler, firmamız tarafından konusunda uzman ve deneyimli elemanlarca yapılmaktadır.
 
Firmamızın faaliyetlerini bilgi ve ilginize sunar, her türlü teklif ve önerilerinizi bekleriz.

Yüksek gerilimli elektrik donanımının test, bakım, montaj ve devreye alma işlerinde çözüm ortağınız; DUGAN ENERJİ