• Instagram
  • Facebook
  • Linkedin
  • WhatsApp

Aşırı Akım Rölesi Nedir?

Aşırı akım rölesi, herhangi bir nedenden dolayı oluşan arızadan kaynaklı ortaya çıkan yüksek akımların motor sargılarının ve bu gibi alıcıların zarar görmesini engellemek için üretilmiştir. Bir motor besleme devresinde hat başına konulan sigortaların motorları korumak gibi bir görevi yoktur.Sadece hattı korurlar. Bir fazlı AC devrelerinde bir iletkene bağlanırken 3 fazlı devrede 3 faz iletkenine bağlanırlar. Kumanda devrelerinde ise devreye seri olarak bağlanırlar.Şu şekilde çalışırlar akım değeri normal sınırlar içinde ise çıkış kontakları çekili konumundadır. Akım ayarlanan değerin üzerine çıkarsa çıkış kontakları gecikme süresi sonunda açılır ve bağlı olduğu motor veya sistemi devreden çıkarır. Bu rölelere şunun için ihtiyaç vardır: Dağıtım ve iletim sistemlerinde kullanılan ekipmanların yatırım maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle, yapılan yatırımın maksimum verimlilik ve uzun kullanım süresi için besleme kaynaklarında oluşabilecek arızalara ve hatalara karşı korunması gerekmektedir.

Etiketler: Dugan Enerji

Dugan Global