• Instagram
  • Facebook
  • Linkedin
  • WhatsApp

Elektrik İletim Hattı Nedir?

Elektrik enerjisi iletimi, elektrik enerjisi santrali gibi bir üretim alanından bir elektrik trafo merkezine toplu hareketidir. Bu hareketi kolaylaştıran birbirine bağlı hatlar, iletim ağı olarak bilinir. Bu, yüksek gerilim trafo merkezleri ve müşteriler arasındaki yerel kablolamadan farklıdır ve tipik olarak elektrik güç dağıtımı olarak anılır. 

Çoğu iletim hattı yüksek voltajlı üç fazlı alternatif akımdır (AC), ancak tek fazlı AC bazen demiryolu elektrifikasyon sistemlerinde kullanılır. Yüksek voltajlı doğru akım (HVDC) teknolojisi, çok uzun mesafelerde (tipik olarak yüzlerce mil) daha yüksek verimlilik için kullanılır. HVDC teknolojisi ayrıca denizaltı güç kablolarında (tipik olarak 30 milden (50 km) uzun) ve karşılıklı olarak senkronize olmayan şebekeler arasındaki güç değişiminde de kullanılır.

Etiketler: Dugan Enerji

Dugan Global