• Instagram
  • Facebook
  • Linkedin
  • WhatsApp

Öz iletkenlik

Öziletkenlik, özdirencin çarpmaya göre tersidir. σ ile gösterilir ve birimi Siemens/metre (S/m)'dir. Öziletkenliğin yüksek olması, maddenin elektrik akımına düşük miktarda direnç gösterdiği anlamına gelir. İyi bir iletken olan bakırın öziletkenliği yüksek, yalıtkan bir madde olan camın öziletkenliği düşüktür.

Etiketler: Dugan Enerji

Dugan Global