• Instagram
  • Facebook
  • Linkedin
  • WhatsApp

Işık Akısı

Işık akısı türetilmiş bir büyüklüktür ve birimi lümen (lm)'dir. Yarıçapı 1 m2 olan bir kürenin merkezindeki 1 cd ışık şiddetli bir ışık kaynağının ışık akısı 4π lümendir (12,56 lm). Bir küre için ışık akısı da sadece kaynağın gücüne bağlıdır, kaynaktan uzaklığa ya da yüzeyin büyüklüğüne bağlı değildir.

Etiketler: Dugan Enerji

Dugan Global