• Instagram
  • Facebook
  • Linkedin
  • WhatsApp

Gerilim Trafosu Nedir?

Gerilim trafosu primer gerilimini çevirme oranına göre düşüren ;primer ile sekonder arasında ki faz farkı 0 olan bir trafodur.Yüksek gerilimi belli seviyelere indirerek sekonder devresine bağlanan cihazların çalışmasını sağlar.

Gerilim trafosu primer ve sekonder iki sargıdan oluşur.Çevirme oranına göre primere uygulan gerilimi sekonderde düşürerek  koruma ekipmanlarına bilgi sağlar.

Gerilim trafoları faz-faz ve faz-toprak olmak üzere iki gruba ayrılır.

Gerilim Trafosunun Özellikleri


- Gerilim trafoları alternatif akım ölçü aletlerinin, ölçme alanlarının genişletilmesinde kullanılır. Yüksek gerilimi çevirme oranına göre düşüren ölçü  trafolarıdır.

Bir gerilim trafosunun primer gerilimi ne olursa olsun sekonder gerilimi 100 ile 120 V olarak standartlandırılmıştır.

- Gerilim trafolarının sekonder çıkışları açık devre gibi çalışırlar.

- Gerilim trafolarının sekonderine bağlanan ölçü aletlerinde okunan değerleri çevirme oranı ile çarpılmalıdır.

- Primer devresinden geçen gerilimi çevirme oranına göre sekonder devreye aktarır.

Primer sargıları ince ve çok sarımlıdır.

- Sekonder sargıları ince ve az sarımlıdır.

- Gerilim trafolarının kapasiteleri çok küçük olup güçleri çoğunlukla 15 ila 600VA arasındadır.

- Gerilm trafoları voltmetre gibi hatta ve şebekeye paralel olarak bağlanır.

- Aynı gerilim trafosu ile birkaç ölçü aleti kullanılabilir.

- Gerilim trafolarının ölçme hassasiyetlerine göre sınıfları (0,1-0,2-0,5-1 ve 3) olmak üzere sınıflandırılır.

- Koruma devrelerinde 3 sınıfı, sayaçlarda 0,2-0,5 sınıfı, ölçü aletlerinde 1 sınıf gerilim trafosu kullanılır.

- Gerilim trafolarında sekonder uçlarından birinde sekonderde oluşacak bir kısa devre önlemek için sigorta konulmalıdır.

Etiketler: Dugan Enerji

Dugan Global