• Instagram
  • Facebook
  • Linkedin
  • WhatsApp

Sarım Oranı Testi Nedir?

Trafonun primer ile sekonder sargıları arasındaki oranı yani trafonun primer ile sekonder arasındaki gerilimi çevirme oranını ölçtüğümüz testtir.Trafonun bağlantı grubuna göre test bağlantıları yapılır.Primerden verilen gerilim sekonder tarafından okunarak trafonun sarım oranı ölçülür.

Sarım oranı testi trafo arızaları tespitinde önemli bir testtir.İşletme güvenliği ve trafonun uzun ömürlü çalışması için kontrol testlerinde mutlaka yapılmalıdır.

Etiketler: Dugan Enerji

Dugan Global