• Instagram
  • Facebook
  • Linkedin
  • WhatsApp
Elektrik yüklü canlı (yüklü / enerjili) uçtur. Elektrik geriliminde evredir. Elektrikte “faz” denildiğinde kastedilen şey aslında “faz farkı” dır. Ancak bugün kullanılan üç fazlı elektrik sistemlerinde aralarında 120’şer derece faz farkı olan üç akım kullanıldığı için bu tellerin her biri bir “faz” olarak anılır. Her hangi bir elektrik akımının fazından direk olarak bahsetmek genel olarak yanlıştır, ancak diğer bir akımdan yada bir referanstan olan “faz farkından” bahsedilebilir.

Etiketler: Dugan Enerji

Dugan Global