• Instagram
  • Facebook
  • Linkedin
  • WhatsApp

AC İzolaston Testi Nedir?

AC izolasyon direnci destlerinde sargıların kendi aralarındaki ve tanka karşı olan kapasite değerleri ölçülür.

İki sargılı trafolarda 3 tip kapasite vardır.

    CH:Yüksek gerilim sargısının tanka karşı kapasitesi.

    CL:Alçak gerilim sargısının tanka karşı kapasitesi.

    CHL:Yüksek gerilim sargısı ile alçak gerilim sargısı arasındaki kapasite.

AC izolasyon direnci testi trafo arızalarının tespiti bakımından önemli bir testtir.Kontrol testlerinde işletme güvenliği ve ekipmanın uzun ömürlü çalışması için mutlaka yapılması gerekmektedir.

Etiketler: Dugan Enerji

Dugan Global