• Instagram
  • Facebook
  • Linkedin
  • WhatsApp

Bucholz Rolesi nedir ?

Bucholz rölesi, yağ soğutmalı trafolarda yağın ısınarak ve genleşmesi ile meydana gelebilecek arızaları önlemek amacı ile kullanılan koruma elemanıdır. transformatör sargılarının ısınmasında meydana gelebilecek izolasyon bozulması gibi durumlarda sinyal vererek trafo içerisinde meydana gelebilecek arızaları önler. Buchholz rölesi genellikle büyük güçlü trafolarda kullanılmaktadır. Trafo içinde bir arıza oluştuğunda, yağ içinde meydana gelen gaz kabarcıkları rezerve tankına çıkarken bucholz rölesinin üst kısmında birikir. Üstteki şamandıra düşerek sinyal verir.

Etiketler: Dugan Enerji

Dugan Global