• Instagram
  • Facebook
  • Linkedin
  • WhatsApp

Kompanzasyon Sistemleri

Şebekeye bağlı bir alıcı, eğer bir motor, bir transformatör ise, bunlar manyetik alanlarının temini için bağlı oldukları şebekeden indüktif reaktif güç çekerler. Bu reaktif enerjinin santral yerine, motora en yakın bir bölgeden gerek kondansatör tesisleri (statik faz kaydırıcı), gerekse senkron döner motorlar (dinamik faz kaydırıcı) tarafından temin edilmesiyle, santralden motora kadar mevcut bütün tesisler bu reaktif gücün taşınması yükünden arınmış olacaktır. Bu işleme de kompanzasyon denmektedir.

Kompanzasyon Pano Tasarımı
Kompanzasyon Pano Bakım ve Onarımı 

HİZMETLERİMİZ
Dugan Global