• Instagram
  • Facebook
  • Linkedin
  • WhatsApp

Rüzgar Elektrik Santrali Nedir?

Rüzgar Elektrik Santrallerinde rüzgarın kinetik enerjisi önce türbin pervaneleri ile mekanik enerjiye daha sonrasında jeneratör ile elektrik enerjisine dönüştürülerek elektrik üretimi yapalır.

Rüzgar Elektrik Santrallerinde her bir türbinde üretilen elektrik enerjisi önce trafo yardımı ile gerilimi yükseltilerek şalt sahasına iletilir.Şalt sahasında gerilim seviyesi güç trafosu ile yükseltilerek enterkonnekte şebekeye bağlanır.

Etiketler: Dugan Enerji

Dugan Global