• Instagram
  • Facebook
  • Linkedin
  • WhatsApp

Reaktif Güç

Birimi Var olan görünür gücün faz açısının sinüsü ile çarpımı ile elde edilen elektrik makinelerinde mıknatıslanma için kullanılan güç.Bobin ve manyetik alanla çalışan motor, trafo gibi elektrik makinelerinin çektiği güç dür. Kayıp olarak nitelendirdiğimiz bu güç aslında yaptığı iş olarak önemli bir görevi vardır. Bobin ve kondansatör özellikli yükler çalışmaları için gerek duyduğu manyetik alanı şebekeden enerji alış verişinde bulunarak oluştururlar ve bu alış verişe reaktif enerji olarak adlandırılır. Oluşan bu manyetik alan sayesinde iletim hatlarında belirli bir miktarda gereksiz yük oluşturur ve bu yükün yaptığı bir iş yoktur. Sembolü (Q) harfi ile gösterilmektedir.

Tek fazlı şebekelerde

Q = U * I * sin& formülü ile bulunur.

Üç fazlı şebekelerde

Q = √3 * U * I * sin& formülü ile bulunur.

Etiketler: Dugan Enerji

Dugan Global