• Instagram
 • Facebook
 • Linkedin
 • WhatsApp

Potansiyel Fark


 
Bir hastalığın tanısında kan ölçümleri ne kadar önemli ise, bir trafo arızasını bulmada da gaz analizleri o kadar önemlidir. Henüz başlangıç aşamasında olan, yavaş ve gizli biçimde gelişen çok küçük boyutlu arıza ve olaylar, ancak bu yöntem sayesinde izlenebilir. Eğer bir trafo veya elektrik donanımında düzenli olarak gaz analizleri yapılırsa, gelişmekte olan arızalar hakkında erken uyarı bilgileri alınır. Böylece olası tehlikeli arızaların önüne önceden geçilerek, hasar ve zararların fazla büyümeden önlenmesi sağlanır. Trafoyu servis dışına çıkarmadan yağ örneğinin alınabilmesi, “yağda çözünmüş gaz analiz” yöntemini daha da üstün kılar. 

 • Hidrojen
 • Metan
 • Etan
 • Etilen
 • Asetilen
 • Karbonmonoksit
 • Karbondioksit
 • Oksijen
 • Azot

Gaz analizi yöntemiyle arıza yorumu iki temel düşünceye dayanır;

    1- Her arıza veya olay kendine özgü tipik gazlar üretir. 

    2- Gaz miktarları arasında matematiksel bağlantılar kurularak; arızanın türü, şiddeti ve yeri belirlenir.

Etiketler: Dugan Enerji

Dugan Global