• Instagram
  • Facebook
  • Linkedin
  • WhatsApp

Kesici Nedir?

KESİCİLER:

Kesiciler adından da anlaşılacağı üzere elektrik enerjisini her koşulda kesmeye yarar. Gerek isteyerek gerekse bir arıza anında elektrik enerjisi kesici ile kesilebilir. Yüksek gerilimde, SF6 Gazlı olarak yapılır. Orta gerilimde SF6 Gazlı ve Vakum tüplü olarak imal edilebilir. Kesicilerde kapama ve açma yay yardımı ile yapılır. Kapama yayını motoru ile kurulur. Kapama işlemi de açma yayını kurar her kesici her koşulda açmalıdır. Ancak koşulları yerine getirilmeyen kesici kapatılamayabilir. Kesiciler mekanizma yönünden karmaşık cihazlardır. Uzman kişilerce kurulumu yapılmalıdır. İşletmedeki kesicilerde kontak geçiş dirençleri ile açma ve kapama zamanları ölçülerek periyodik olarak Kontrol ve bakımı yapılmalıdır.

Yüksek gerilimli ve büyük akımlı şalterlerde, yük akımını ve kısa devre akımlarını kesmeye yarayan şalt cihazlarıdır. Üç faz ya da tek faz kumandalı olabilir. Bu cihazlar devreyi, boşta, yükte ve özellikle kısa devre halinde açıp kapayabildikleri gibi otomatik kumanda yardımı ile açılıp kapanmasına da olanak sağlarlar. Böylece insanları tehlikeden korumakta, alçak ve yüksek gerilim cihazlarında meydana gelebilecek hasarı önleyip en aza indirgemektedirler. Kesici, bir arıza durumu algılayabilmelidir.

Bir arıza algılandıktan sonra kesici kontakları devre akımını keser; mekaniksel depolanan enerji (bunun için bazen yay veya sıkıştırılmış hava kullanılır), kontakları birbirinden ayırır. Otomatik sigortalar elle çalıştırılabilirken, büyük kesicilerde mekanizmayı harekete geçirmek için bobinler ve yayları enerjilendirmek için elektrik motoru bulunur.

Etiketler: Dugan Enerji

Dugan Global