• Instagram
  • Facebook
  • Linkedin
  • WhatsApp

Genlik

Sinus biçimli perdiyodik bir büyüklüğün en yüksek değeri. Genlik, periyodik harekette maksimum düzey olarak tanımlanabilir. Genlik, bir dalganın tepesinden çukuruna kadar olan düşey uzaklığın yarısıdır. Genlik kavramı ışık, elektrik, radyo dalgaları gibi konuları da kapsayan alanlarda kullanılır.

Etiketler: Dugan Enerji

Dugan Global