• Instagram
 • Facebook
 • Linkedin
 • WhatsApp

Dugan Laboratuvar

TS EN/ISO 17025, ASTM (Amerikan Standard Test Metodları), ISO:9001 Kalite,OHSAS:18001 İş ve İşçi Sağlığı Güvenliği, ISO:14001 Çevre Yönetim Entegre ​ yönetim sistemi ve TS ISO 17025:2017 ​

LABORATUVAR HİZMETLERİ​

Trafo yalıtım yağlar, çeşitli nedenlerden dolayı kirlenir, bozulur veya yaşlanarak özelliklerini kaybeder ve görevini tam olarak yapamaz. Bu durumdaki yağlar, temas ettiği malzemeye zarar verir ve elektriksel izolasyon zayıflar. Bu nedenle trafo yağları; taşıma, depolama ve işletmede kaldığı sürece düzenli olarak denetim altında tutulmalıdır. Trafo ve diğer elektrik donanımdan, periyodik olarak yağ örnekleri alınıp ölçümlerin yapılması gerekir. Trafonun güvenli, verimli, sürekli çalışabilmesi ve işletme ömrünün uzun olması, bu testlerin rutin şekilde yapılmasına bağlıdır.​ Trafo yalıtım yağı üzerinde bir dizi fiziksel, kimyasal ve  elektriksel testler yapılarak; kirlenmenin ve yaşlanmanın boyutu gözlenebilir. Aynı zamanda gelişmekte olan trafo arızaları, yağda çözünmüş gaz analizi yöntemiyle izlenebilir. Bu bilimsel  yöntemler sayesinde, trafo veya donanımdaki çok küçük boyutlu olaylar, henüz ciddi arızalara yol açmadan gerekli önlemler  zamanında alınır. Böylece arızanın yol açabileceği program dışı  elektrik kesintileri önlenerek ekonomik zararın ve diğer  hasarların en düşük düzeyde kalması sağlanır. Bir sistemi güvenli,verimli ve de sürekli şekilde işletebilmek için, düzenli olarak test ve kontrolleri yapılarak devamlı izlenmesi gerekir.​ 17025 Türkak Akrediteli Deney Laboratuvarı​

Hatalı Ölçüm Nedenleri​

Pramit Kuralı​

Yapmış Olduğumuz 10 bin Numune ölçümü Deneylerinde Karşılaştığımız Ölçüm Sonuçları Sorunlarında ; Hazırladığımız  Çıkarımsal Hata Algoritmaları Yüzdeleri .​

Numune Alımı​

 • Uygun Olmayan Ortam Şartları​
 • Doğru ve Sterilize Olmayan Ekipman​
 • Personelin Yetersiz Eğitimi​
 • Numune Alım Standartları Sıralamasına Uyulmaması​ ​

Laboratuvar Hassasiyeti​

 • Kalibrasyonlu Cihaz kullanılmaması​
 • Tecrübeli Personelin Olmaması​
 • Sarf Malzemelerin Kalitesiz Oluşu​
 • Laboratuvarın Denetlenmemesi​ 
 • Uluslar Arası Standartların Belirlediği Ölçüm Sıralamasına Uyulmaması​

Raporlama Analizi​

 • Laboratuvarın Arşiv Ve Kayıt Sisteminin Düzensiz Olması​
 • Tecrübesiz  Personel Yorumları ​
 • Akademik Olmayan Kaynaklar ​
 • Raporların Birden Çok Kontrol Edilmemesi​ 

Sorunlarla Yüzleşmemiz​

Dugan çatısı altında daha güvenli deneyler ​

Dugan çatısı altında biirleşen bütün şirketler tek yönetim merkezinden organize edilir . Bu eylemin müşterilerimize en yüksek faydayı sağlamak için kendi içimizde geliştirdiğimiz İŞİ BİZDEN SOR ; eylemidir. Bu vasıtası ile daha çabuk haberleşme ,etkileşim ,istihparat ve bilgi akışının hızlanması ile çözüm odaklı iş işleyiş mekanizması daha verilmi hale getirilmiştir. ​

 

Hizmet Haritası​

Global Çözüm Önerileri İle ​

Geniş Hizmet Ağımız  Ve Global Manevra Kabiliyetimiz ile Yurt İçi Ve Yurt Dışı Müşterilerimize Hizmet Sunmaktayız. ​

Numune Operasyonu​

Numune Operasyonu İşleme Süreci​

 

  

Numune alım işleri tam kapasite eğitimli personellerin yada uzaktan online ​ desteği sağlar  ​ ​

Kayıt Odası​

Ekipman etiketinin numune laboratuvara girmeden önce varlık olarak sisteme tanımlanması ve benzer şartlar üzerinden diğer numunelerle eşleşme taramasının yapılması​

 

Laboratuvar İstasyonları​

Uluslar arası standartlar  ve bilime dayalı ölçüm teknikleri ile  uzman mühendisler eşliğinde kimyanın melodisi çaldığımız ölçüm istasyonumuz.​

Teyit Analizleri​ Ölçüm istasyonundan çıkan numunenin .Teyit Ölçümlerinin yapıldığı sağlama istasyonumu.​

DUGAN LABORATUVAR VERİMLİLİK​

Yapmış Olduğumuz 10 bin Trafo ölçümü Deneylerinde Karşılaştığımız Ölçüm Sonuçları Sorunlarında ; Hazırladığımız  Çıkarımsal Trafo Algoritmaları Yüzdeleri .​ Deneysel ve Akademik olarak veri sistemimizde kayıtlı olan 42,000 Trafo üzerinden yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde . Elektriksel ve Kimyasal Test ve Bakımları yapılan Trafolarımızda yıllara göre sorun çıkarma olasılıkları grafikte gösterilmektedir. ​

Yağ Testleri

Elektrik donanımında kullanılan izolasyon yağları, çeşitli nedenlerden dolayı kirlenir, bozulur veya yaşlanarak özelliklerini kaybeder ve görevini tam olarak yapamaz. Bu durumdaki yağların elektriksel izolasyonu zayıflar, ısı transferi yavaşlar ve temas ettiği malzemeye zarar verir. Bundan dolayı izolasyon yağları; taşıma, depolama ve işletmede kaldığı sürece, düzenli olarak denetim altında       tutulmalıdır. Trafo ve diğer elektrik donanımdan, periyodik olarak yağ örnekleri alınıp ölçümlerin yapılması gerekir. Trafonun güvenli, verimli, sürekli çalışabilmesi ve işletme ömrünün uzun olması, bu testlerin rutin şekilde yapılarak koruyucu önlemlerin önceden    alınmasına bağlıdır..​

 Fiziksel, kimyasal ve elektriksel testler kapsamında aşağıdaki konularda laboratuvarımızda gerekli test ve analizleri gerçekleştirmekteyiz.​

- Su Miktarı​

- Delinme Gerilimi​

- Asit Miktarı​

- Renk Tayini​

- Güç Faktörü​

- İç Yüzey Gerilimi​

- Parlama Noktası​

- Anilin Noktası​

- Özgül Yoğunluk​

- Furanik Bileşikler​

- Viskozite​

- Korozif Sülfür​

Bir hastalığın tanısında kan ölçümleri ne kadar önemli ise, bir trafo arızasını bulmada da gaz analizleri o kadar önemlidir. Henüz başlangıç aşamasında olan, yavaş ve gizli biçimde gelişen çok küçük boyutlu arıza ve olaylar, ancak bu yöntem sayesinde izlenebilir. Eğer bir trafo veya elektrik donanımında düzenli olarak gaz analizleri yapılırsa, gelişmekte olan arızalar hakkında erken uyarı       bilgileri alınır. Böylece olası tehlikeli arızaların önüne önceden geçilerek, hasar ve zararların fazla büyümeden önlenmesi sağlanır.   Trafoyu servis dışına çıkarmadan yağ örneğinin alınabilmesi, “yağda çözünmüş gaz analiz” yöntemini dahada üstün kılar. ​ Gaz analizi yöntemiyle arıza yorumu iki temel düşünceye

Etiketler: Dugan Enerji

Dugan Global