• Instagram
 • Facebook
 • Linkedin
 • WhatsApp

Dugan Enerji

Test Ve Bakım Servisi

Elektrik üretim, iletim ve dağıtım siteminde bulunan yüksek gerilimli (Y.G.)  Generatör, Transformatör ve her türlü elektrik donanımı, işletmeye alınmadan önce ve işletmede  belli periyotlarla mutlaka test ve kontrol edilmelidir. Böylece küçük boyutlu olaylar, çok ciddi arızalara henüz dönüşmeden gerekli önlemler zamanında alınabilir.

Aynı zamanda, arızanın neden olacağı plansız elektrik kesintilerinin, sisteme verdiği hasarların, zaman kaybının ve ekonomik zararların en düşük düzeyde kalması sağlanır. 

Ayrıca; kumanda ve koruma sistemlerinde gerekli kontrollerin ve ayarların yapılması oldukça önemlidir. Topraklama direncinin  ölçülmeli ve kontrollerin zamanında yapılması işletme ve iş güvenliği açısından da çok yararlı olacaktır.

Test ve kontroller, standartların öngördüğü yöntemlerle firmamızca yapılmakta ve yorumlanmaktadır. Ölçüm sonuçları normal limitlerin dışında çıkmışsa,  olası arıza ve olumsuzluklar belirlenerek çözüm önerileri bir rapor halinde sunulmaktadır.

Yukarıda başlıklar halinde verilen testler, kontroller ve hizmetler, firmamız tarafından konusunda uzman ve deneyimli elemanlarca yapılmaktadır.


Firmamızın faaliyetlerini bilgi ve ilginize sunar, her türlü teklif ve önerilerinizi bekleriz.

FAALİYETLERİMİZ;

 • Bakım  Onarım İşleri
 • Montaj Demontaj İşleri
 • Yedel Malzeme Temini
 • Test Ve Devreye Alma İlşleri
 • Koruma Ve  Kontrol Testleri
 • Toprakalama Direnci Kurulumu Ve Ölçümleri 
 • Trafo Yağı Tasviye İşleri
 • Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri
 • Danışmalkık Hizmetleri
 • Eğitim Hizmetleri

Etiketler: Dugan Enerji

Dugan Global